صدای اوتیسم

دسته: مشکلات رفتاری

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

مشکلات رفتاری در کودکان اوتیسم و راهکارهای مدیریت رفتار در کودک دارای اختلال ASD

مشکلات رفتاری در کودکان اوتیسم; برخی از رایج‌ترین این مشکلات رفتاری عبارت‌اند از: کج‌رفتارخلقی، خودآزاری، پرخاشگری نسبت به دیگران، فرار، تخریب، جیغ‌زدن و ... . رفتارهای مشکل‌آفرین در کودکان اوتیسم می‌تواند...

خود تنظیمی هیجانی و اضطراب در کودکان اوتیسم

خود تنظیمی در کودکان; اضطراب بخشی از غریزه بقا در انسان‌ها است، و زمانی که ما به وضعیت تهدیدآمیزی در آینده فکر می‌کنیم، مغز و بدن ما وارد حالت تدافعی...

انعطاف‌پذیری رفتاری در اوتیسم

انعطاف‌پذیری‌ رفتاری اغلب در تعاملات اجتماعی کاربرد دارد، که یکی از مهارت‌های تفکر است، و به توانایی کودک برای انطباق با موقعیت‌های جدید، به‌کارگیری و تغییر استراتژی‌ها، مشاهدة انواع چالش‌ها...

مدیریت رفتار کودکان اوتیسم

چگونه می‌توان پافشاری به افکار تکراری و مداوم را در افراد طیف اوتیسم کاهش داد؟

چرا افراد اوتیسم پافشاری در افکار تکراری دارند؟ تفكر بهنجار جريان معطوف به هدف، عقايد، رمزها، تداعی‌هایی كه در مواجهه با یک مسئله آغاز و نتیجه‌ای متكي بر واقعيت منتهي...

واقعیت روزمره تربیت کودک پرخاشگر اوتیسم; بررسی علل و راهکارها

رفتار پرخاشگرانه می‌تواند چالش مهمی برای افراد اوتیسم و مراقبان آنها باشد. درک ارتباط بین اوتیسم و پرخاشگری در رشد راهبردهای مؤثر برای مدیریت و رسیدگی به این رفتارها بسیار...

فروپاشی و کج‌خلقی در کودکان اوتیسم; راهنمای درک و مدیریت

فروپاشی و کج‌خلقی در کودکان اوتیسم; علّت انفجار عاطفی یا طغیان ناامیدکننده واقعاً ارتباط زیادی با شناسایی یک فروپاشی یا بدخلقی دارد. در فلوریدا جنوبی، ما هر سال برای طوفان...

همبودی اختلال طیف اوتیسم و اختلال بیش‌فعالی- نقص‌توجه

در میان کودکان سنین مدرسه‌، حدود 11 درصد، تشخیص اختلال بیش‌فعالی- نقص‌توجه[1] را دریافت می‌کنند. چیزی که اکثر والدین، معلمان و مشاوران مدرسه ممکن است متوجه آن نباشند آن است...

تغییر در روتین‌های روزمره کودکان اوتیسم

واکنش‌های منفی به بروز تغییر در روتین‌های روزمره کودکان اوتیسم برای کودکی که تشخیص اوتیسم داده شده‌است درک دنیا بیرون بسیار دشوار است؛ به دلیل مشکلات در درک دیگران و...
8760