صدای اوتیسم

گفتار درمانی

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

کودکان اتیسم به دلیل مشکلات حسی و کمبود محرک ها در اطراف خود و درگیر نشدن با ان ها در بسیاری از مهارت ها خام و یا ضعیف هستند. علاوه بر این، مشکلات حس عمقی، مشکلات حرکتی، مشکلات پردازشی و … در این کودکان شایع است و همه ی این موضوعات نیاز این کودکان برای استفاده از خدمات کاردرمانی را ثایت میکند.

یکی از مشکلات شایع در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم مشکلات پردازش حسی است که به شدت روند یادگیری و سازگاری با محیط را مختل می­کند.

هرکدام از پنج حس شنیدن، دیدن، چشیدن، بوییدن و لمس کردن آستانه­ های متفاوتی از محرک­های حسی را دارا هستند.

آستانه به نقطه­ ای اشاره دارد که در آن فرد به اطلاعات حسی پاسخ می­دهد. در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم آستانه­ی برخی از حواس معمولا پایین (حساسیت زیاد) و یا بالا (حساسیت کم) هستند.

افراد دارای آستانه­ ی بالا به علت دارا بودن حساسیت کم، تمایل به کم حسی یا زیر پاسخدهی دارند و نیز افراد با آستانه­ ی پایین به علت دارا بودن حساسیت زیاد تمایل به بیش حسی یا بیش پاسخ دهی دارند.

هر شخص با توجه به سطح برانگیختگی خودش (نسبت به آستانه) به محرک­ها پاسخ می­دهد، به این معنا که برخی از کودکان دارای اختلال طیف اتیسم هنگامی که محرک کمی وارد می­شود پاسخ می­دهند (آستانه ­ی پایین) و برخی از آن­ها به محرکات بیشتری برای عکس­ العمل نشان دادن نیاز دارند (آستانه ­ی بالا).

رفتارهای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم معمولا تحت تاثر این آستانه­ های حسی یا مشکلات حسی هستند.

2523