به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.
نگاه سلطانیروانشناس

دکترای روانشناسی عمومی

شیما نوروزیانمتخصص اتیسم

متخصص اتیسم

کیانا تقی خان
کیانا تقی خانمدیریت مرکز صدای اتیسم

دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی

مدرس دوره های تربیت مربی

ملیکا مجیدیمسئول دفتر

کارشناسی مدیریت صنعتی

سارا طارمی
سارا طارمیروانشناس

دکترای روانشناسی عمومی

علی فلاحیمسئول آی‌تی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

فاطمه غفرانیمسئول تولید محتوا

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

 

آموزش دیده در دوره ی دوم

مهسا عليمردانیمدیر بخش کلینیک مرکز صدای اتیسم

کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

 

آموزش دیده در دوره ی چهارم

ویدا صادقی پورنیروی اجرایی

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

 

آموزش دیده در دوره ی دوم

فرناز میرعابدینیمتخصص اتیسم

کارشناسی روانشناسی بالینی

 

آموزش دیده در دوره سوم

مهدیه بزرگی
مهدیه بزرگیمتخصص اتیسم

کارشناسی روانشناسی

 

آموزش دیده در دوره دهم

امیرحسین تیموریمتخصص اتیسم

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

 

آموزش دیده در دوره ی ششم

مریم شاکری
مریم شاکریمتخصص اتیسم

کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

 

آموزش دیده در دوره ی نهم

عطیه همایون مهر
عطیه همایون مهرمتخصص اتیسم

کارشناسی ارشد روانشناسی

 

آموزش دیده در دوره ی دهم

آتنا محمدی یگانهمتخصص اتیسم

کارشناسی ارشد راهنمایی مشاوره

 

آموزش دیده در دوره ی دوم

پریسا پهلوانی
پریسا پهلوانیمتخصص اتیسم

دکتری کودکان استثنایی

 

آموزش دیده در دوره دهم

ملیکا یزدیمتخصص اتیسم

دانشجوی کارشناسی روانشناسی

 

آموزش دیده در دوره ی ششم

الهه پشنگمتخصص اتیسم

کارشناسی علوم اجتماعی

 

آموزش دیده در دوره ی ششم

مصطفی طاهریمتخصص اتیسم

دانشجوی کارشناسی روانشناسی

 

آموزش دیده در دوره ی هفتم

سمیرا فریدونی
سمیرا فریدونیمتخصص اتیسم

کارشناسی روانشناسی

 

آموزش دیده در دوره ی هشتم

سمانه رجبی
سمانه رجبیمتخصص اتیسم

کارشناسی روانشناسی

 

آموزش دیده در دوره ی دهم

فاطمه مطلوبیمتخصص اتیسم

کارشناسی هنر

 

آموزش دیده در دوره دوم

شیما نوروزیانمتخصص اتیسم

کارشناسی ارشد روانسنجی

 

آموزش دیده در دوره ی چهارم

محمد باقر طاهریمتخصص اتیسم

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی کودک و نوجوان

 

آموزش دیده در دوره ی چهارم

مژده رنجبرمتخصص اتیسم

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

آموزش دیده در دوره ی ششم

زینب اعتمادی
زینب اعتمادیمتخصص اتیسم

کاشناسی روانشناسی

 

آموزش دیده در دوره ی دهم

امیرعلی غلامی
امیرعلی غلامیمتخصص اتیسم

دانشجوی کارشناسی روانشناسی

 

آموزش دیده در دوره ی هشتم

نسیم فعلان
نسیم فعلانمتخصص اتیسم

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

 

آموزش دیده در دوره ی هشتم

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی