صدای اوتیسم

دسته: گفتاردرمانی

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

اختلالات زبان و گفتار در کودکان

تعریف اختلال زبان رشدی و اختلالات گفتار اختلال زبان رشدی [1] یک اختلال ارتباطی است که در یادگیری، درک و استفاده از زبان اختلال ایجاد می‌کند. این مشکلات زبانی با...

اوتیسم و اکولالیا

اِکولالیا[1] تکرار یا پژواک با صدای بلند کلمات یا جملات است. برای بررسی رابطه اوتیسم و اکولالیا باید به این نکته توجه کنیم که یک کودک اوتیسم ممکن است کلمات...

آپراکسی در کودکان اوتیسم

آپراکسی چیست؟ واژة پراکسی به معنای توانایی شروع و به‌انجام‌رساندن حرکات درست و ماهرانه است. وقتی روی این واژه پیشوند منفی‌ساز آ (در زبان لاتین) قرار می‌گیرد، واژة آپراکسی ایجاد می‌شود. یعنی ناتوانی فرد در...

تأخیر گفتاری

تأخیر گفتاری در کودکان تأخیر گفتار در بسیاری از کودکان دیده می شود، در این مقاله به صورت خلاصه به این موضوع می پردازیم که تأخیر گفتار در کودکان اتیسم...

اکولالیا یا پژواک گویی

اکولالیا، تکرار کردن شنیده ها یا پژواک گویی یکی از رفتارهایی است که بین کودکان اتیسم رایج است. در این مقاله به صورت خلاصه به اتیسم و اکولالیا می پردازیم...