یلدا شبی زیبا و جشنی باستانی برای رساندن مفهوم ارزشمندی زندگی به افراد است. این شب که پر از آموزه های مهربانی و قدردانی و یادآور رسوم و فرهنگ نیاکان ما ایرانیان است.

تیم صدای اتیسم هر ساله در این روز جشنی برای کودکان،خانواده ها ،مربیان و همکاران برگزار می کند تا به همه یاداوری کند دنیای این کودکان نیز باید پر از شادی و صدای خنده باشد.

این جشن که با حضور گروه موسیقی، تنپوش عروسک و با پذیرایی شرکت های شیبابا، کوپا، آش نیکوصفت و … برگزار شد باعث خوشحالی و شادی ما و تمام خانواده های کودکان با اختلال اتیسم شد.