روز جهانی اوتیسم; در طول دهه‌ی گذشته، پیشرفت‌های گسترده‌ و مهمی در جهت افزایش دسترسی به آموزش به طور کلی و همچنین آموزش افراد با اختلال طیف اوتیسم به طور خاص صورت گرفته است. با این‌حال، در سال 2020، با گسترش همه‌گیری و شیوع کووید 19 در سراسر جهان، اکثر کشورها تعطیلی موقت مدارس را اعلام کردند و تحصیل 90 درصد از دانش‌آموزان در سراسر جهان تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفت. اختلال در یادگیری و آموزش که به علّت همه‌گیری کووید 19 رخ داد، سال‌های پیشرفت را معکوس و نابرابری آموزشی را تشدید کرده است. بسیاری از دانش‌آموزان به‌ویژه دانش‌آموزان با اختلال طیف اوتیسم آسیب جدی دیده‌اند و مطالعات نشان می‌دهد که آن‌ها به طور جدی در معرض آسیب‌های ناشی از بهم‌ریختگی‌‌های روتین زندگی، و یا خدمات و حمایت‌های نامناسب هستند.

مطلب پیشنهادی: اوتیسم چیست؟

 

صدای اتیسم، روز جهانی اتیسم

روز جهانی اوتیسم

هدف 4 توسعه پایدار- آموزش باکیفیت

با توجه به آسیب ‌های آموزشی وارد شده به کودکان به خصوص کودکان اوتیسم،  17 هدف توسعه پایدار که توسط رهبران جهان در سازمان ملل متحد در سال 2015 به تصویب رسیده‌است، طرحی را برای رسیدگی به چالش‌های عمده و پیش‌رو جهان به ویژه نابرابری ارائه می‌دهد. هدف 4 توسعه پایدار، بر تضمین آموزش باکیفیت و فراگیر، عادلانه و در جهت ارتقاء فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همگان به عنوان پایه‌ای برای بهبود زندگی مردم و کاهش نابرابری‌ها، تاکید دارد.

اهداف خاص و ویژه در هدف 4 توسعه پایدار، به نیاز به “اطمینان از دسترسی برابر به تمام سطوح آموزش و آموزش حرفه‌ای برای افراد با ناتوانی“، “ساخت و ارتقا امکانات آموزشی متناسب با نیاز‌های کم‌توانان و یا افراد دارای مشکلات جسمی” و “ارائه محیط‌های یادگیری فراگیر و موثر برای تمامی افراد” اشاره دارد.

در این رابطه، به اهدافی در کنواسییون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، در خصوص حقوق افراد با کم‌توانی یا ناتوانی ارائه شده‌است؛ ماده 24 کنوانسییون، “برخورداری افراد دارای کم‌توانی و یا ناتوانی از حق آموزش فراگیر و باکیفیت متناسب و برابر با سایر افراد و ایجاد مطابقت‌هایی برای نیاز‌های خاص این افراد” را به‌ رسمیت می‌شناسد.