به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.
حیوان

مناسب برای:

آموزش غذای حیوانات

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

کاربرگ متوسط نوجه و تمرکز

مناسب برای:

افزایش توجه وتمرکز

حافظه دیداری

تطابق

قیچی کردن نقطه چین

مناسب برای:

افزایش توجه وتمرکز

هماهنگی بین چشم و دست

تطابق

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی