صدای اوتیسم

دسته: مقالات مهم دنیا

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

هانس آسپرگر و اوتیسم(بخش سوم)

آن‌چه که در این مجموعه مقالات خواهید خواند، توصیفات هانس آسپرگر درباره‌ی گروهی از کودکان است که شرح‌حالی خواندنی و بسیار جالب‌توجه دارند. اوتیستیک و تحقیقات آسپرگر: به توصیف کودکانی...

هانس آسپرگر و اوتیسم(بخش اول)

آن‌چه که در این مجموعه مقالات خواهید خواند، توصیفات هانس آسپرگر درباره‌ی گروهی از کودکان است که شرح‌حالی خواندنی و بسیار جالب‌توجه دارند. آسپرگر به توصیف کودکانی در این مقاله...

ویدئو مدلینگ (الگوسازی به کمک ویدئو) و اوتیسم

ویدئو مدلینگ چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟ ویدئو مدلینگ(مدل‌سازی ویدئویی) بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا (1977) است. بر اساس این نظریه، افراد با تماشا و...

اختلال سلوک

نشانه‌ها و علّت اختلال سلوک اختلال سلوک[1] در طیفی از اختلالات رفتاری مخرب قرار دارد که شامل اختلال نافرمانی مقابله‌ای نیز می‌شود. این اختلال با الگویی از رفتارها مشخص می‌شود...

اختلال ادراک‌پریشی

 اختلال آگنوزیا(ادراک‌پریشی) آگنوزیا[1] (ادراک‌پریشی) یک اختلال نادر است که در آن بیمار قادر به تشخیص و شناسایی اشیاء، افراد یا صداها با استفاده از یک یا چند حواس خود با...

آیا شامپانزه ها نظریه ذهن دارند؟ (بخش هشتم)

تا به حال هفت قسمت از آزمایش نظریه ذهن و شامپانزه ها منتشر شده است. در ادامه به قسمت هشتم این مقاله می پردازیم. بخش هشتم نظریه ذهن و شامپانزه‌ها...

آیا شامپانزه ها نظریه ذهن دارند؟ (بخش هفتم)

تا به حال شش قسمت از آزمایش نظریه ذهن و شامپانزه ها منتشر شده است. در ادامه به قسمت هفتم این مقاله می پردازیم. قسمت هفتم  نظریه ذهن و شامپانزه...

آیا شامپانزه ها نظریه ذهن دارند؟ (بخش ششم)

تا به حال پنج قسمت از آزمایش نظریه ذهن و شامپانزه ها منتشر شده است. در ادامه به قسمت ششم این مقاله می پردازیم. قسمت ششم  نظریه ذهن و شامپانزه...

آیا شامپانزه ها نظریه ذهن دارند؟ (بخش پنجم)

تا به حال چهار قسمت از آزمایش نظریه ذهن و شامپانزه ها منتشر شده است. در ادامه به قسمت پنجم این مقاله می پردازیم. قسمت پنجم نظریه ذهن و شامپانزه...

آیا شامپانزه ها نظریه ذهن دارند؟ (بخش چهارم)

تا به حال سه قسمت از آزمایش نظریه ذهن و شامپانزه ها منتشر شده است. در ادامه به قسمت چهارم این مقاله می پردازیم. بخش چهارم نظریه ذهن و شامپانزه ها...