به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.

دوره های حضوری تربیت مربی اتیسم

اهمیت وجود یک مربی آموزش دیده و حرفه ای واضح و مشخص است.

دوره های تربیت مربی دوست اتیسم براساس سرفصل های مدرسه ی کویینز میل لندن نوشته شده اند و تمام مباحث مورد نیاز درباره ی اتیسم را پوشش میدهد و از نظر تجربی و علمی معتبرند

شرکت کنندگان در این دوره با تمام مباحث مربوط به اتیسم، رشد، آسیب شناسی و … آشنا میشوند.   لینک ثبت نام

دوره حضوری تربیت مربی اتیسم
اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی