صدای اوتیسم

کارگاه های تخصصی

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

برگزاری کارگاه های تخصصی درباره یاتیسم یکی از برنامه های ما برای ارتقای سطح علمی و عملکردی والدین و متخصصان است.

با وجود منابع زیادی که درباره ی اتیسم وجود دارد،‌ ما درباره ی بسیاری از روش های درمان،‌روش های اموزشی و … اطلاعات کاملی نداریم.

برگزاری کارگاه های تخصصی درباره ی موضوعاتی پیرامون اتیسم، به بالا بردن اگاهی و توانمند سازی والدین و متخصصان کمک میکند که در نتیجه به بهبود وضعیت اموزشی، رفاهی و اجتماعی کودکان اتیسم منجر می شود.

ما تا به الان کارگاه های مختلفی با سرفصل های:

سوگ در کودکان

مشکلات حسی

بهبود وضعیت حرکتی

آموزش مستقل دستشویی رفتن

ارزیابی و تشخیص اتیسم با مقیاس گارز 3

و… برگزار کرده ایم.

2541