صدای اوتیسم

برچسب: پریود

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

دختران با اختلال طیف اتیسم و چرخه ی قاعدگی

یکی از موضوعات مهم درباره ی دوران بلوغ در دختران، تجربه ی پریود یا اولین قاعدگی است. دختران طیف اتیسم هم مانند تمامی دختران، در سن نوجوانی، قاعدگی و پریود...

استفاده از نوار بهداشتی در دختران طیف اتیسم

استفاده از نوار بهداشتی در دختران طیف اتیسم یکی از موضوعات مهم در سلامت و بهداشت دوران پریود است. نوجوانی یک دوره رشدی پرچالش یرای بچه ها و خانواده ها...

بایدها و نبایدهای رژیم غذایی در دوران قاعدگی

باید ها و نباید های رژیم غذایی در دوران قاعدگی برای دختران با اختلال طیف اتیسم بسیاری از افراد در دوران قاعدگی خود، احساس ناراحتی می کنند که از جمله...