شنوایی در اوتیسم

شنوایی در اوتیسم برخی از کودکان با اختلال اوتیسم مشکلات شنوایی دارند. اوتیسم یک اختلال عصبی رشدی است که بر توانایی ارتباط و تعامل اجتماعی تأثیر می‌گذارد. مشکلات شنوایی ممکن...