صدای اوتیسم

کلاس های حرکتی

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

بسیاری از کودکان مهارت های حرکتی و … را از طریق ارتباط با محیط یاد می گیرند.

کودکان اتیسم به خاطر ارتباط محدودی که با دنیای اطراف خود برقرار می کنند، خیلی از مهارت ها را نمی اموزند و از توانایی های خود استفاده نمی کنند.

در کلاس های حرکتی، همکاران ما که در حوزه های اصلاح حرکتی، علوم ورزش و توانبخشی فعالیت می کنند سعی میکننند محیط را برای دریافت محرک های متوع برای کودک آماده کنند.

در کنار تکنیک‌های اصلی و درمانی اتیسم یکی از روش‌های کمک‌ کننده برای اصلاح حرکتی و بهبود مهارت ها، استفاده از ورزش و حرکت است.

ورزش و حرکت به هماهنگی کلی حرکات، هماهنگی چشم و دست، پردازش مناسب و … کمک میکند.

2536