گروه حمایتی والدین اتیسم «حوا»،  شامل والدینی است که گرد هم می آیند تا در مورد مشکلات ، تجارب، وضعیت یا نقش هایی که به طور مشترک دارند با هم گفتگو و تبادل نظرکنند.گروه حمایتی حوا فضای مناسبی است تا والدین بتواند در بستر آن از هم کمک بگیرند، به یکدیگر آرامش دهند، با هم مشورت کرده و از یکدیگر راهنمایی بگیرند؛ بدون آنکه مورد قضاوت قرار گیرند. با شرکت در گروه حمایتی والدین حوا، افراد درمی یابند که در شرایط زندگی با اتیسم تنها نیستند و می توانند مشکلات و نگرانی های خود را با گروه در میان گذاشته و از توصیه ها و راهنمایی های یکدیگر در حضور تسهیلگران استفاده کنند . 

 گروه حمایتی حوا در ابعاد گوناگون برای برای خانواده ها اهمیت دارد. در بسیاری از مواقع بزرگ کردن فرزند دارای اتیسم انرژی و زمان زیادی را از آنها می‌گیرد لذا فرصتی برای توجه به خودشان باقی می‌ماند، از این رو گروه حوا کمک می‌کند والدین بر مشکلات خود بیشتر متمرکز شوند و به طور سطحی از کنار آنها گذر نکنند و به همدیگر کمک کنند تا به مشکلات چیره شوند.

حوا در 10 جلسه و با محتوای مناسب برای خانواده ها و در حضور تسهیلگران صدای اتیسم برگزار می شود.

شرکت در جلسات حوا برای عموم خانواده های کودکان با اختلال طیف اتیسم آزاد است.