به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.
ساده تطبیق 1

مناسب برای:

تطبیق رنگ

مهارت های بینایی

هماهنگی چشم و دست

ساده تطبیق 2

مناسب برای:

تطبیق شکل

مهارت های بینایی

مهارت های جستجوگری

ساده تطبیق 3

مناسب برای:

تطبیق شکل

هماهنگی چشم و دست

مهارت های بینایی

کاربرگ ساده مهارت تطبیقی

مناسب برای:

تطبیق شکل

توجه و تمرکز

حافظه دیداری

رنگ کن

مناسب برای:

آموزش رنگ

توجه و تمرکز

مهارت رنگ آمیزی

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی