به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.
ساده شناختی 1

مناسب برای مهارت های:

نوشتن

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

ساده شناختی 2

مناسب برای مهارت های:

نوشتن

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

ساده شناختی 3

مناسب برای مهارت های:

نوشتن

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

کاربرگ شناختی

مناسب برای مهارت های:

حافظه فعال

مهارت های رنگ آمیزی

شناخت

کاربرگ ساده شناخت و مفاهیم

مناسب برای مهارت های:

آموزش رنگ

آموزش شکل

شناخت

زنبور و گل

مناسب برای مهارت های:

هماهنگی بین چشم ودست

آموزش رنگ

شناخت

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی