به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.
ساده توجه و تمرکز

مناسب برای آموزش:

تطابق

هماهنگی بین چشم و دست

وصل کردن خطوط

کاربرگ ساده توجه و تمرکز

مناسب برای آموزش:

تقویت توجه و تمرکز

حافظه دیداری

سرچینگ

لاک پشت

مناسب برای آموزش:

تقویت توجه و تمرکز

حافظه دیداری

سرچینگ

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی