به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.

عنوان کاربرگ

پیشرفته شناختی 1

مناسب برای:

آموزش رنگ

توجه و تمرکز

شناخت مفاهیم کوچک و بزرگ

مقایسه کردن

عنوان کاربرگ

پیشرفته شناختی 2

مناسب برای :

آموزش فصل سرد و گرم

شناخت پوشاک

بهبود مهارت های شناختی

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی