به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.

عنوان کاربرگ

پیشرفته تمرکز1

مناسب برای:

بهبود توجه و تمرکز

افزایش دقت

هماهنگی چشم و دست

مهارت های جستجوگری

عنوان کاربرگ

پیشرفته تمرکز2

مناسب برای:

بهبود توجه و تمرکز

بهبود حافظه ی فعال

مهارت های جستجوگری

عنوان کاربرگ

پیشرفته تمرکز3

مناسب برای:

آموزش جهت ها

توجه و تمرکز

دقت و توجه بینایی

عنوان کاربرگ

مکعب

مناسب برای:

هماهنگی بین چشم و دست

توجه و تمرکز

دقت و مهارت

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی